Fabrikk
Datterselskap
Agent

Ledelse

Øglænd System AS Norge er delt inn i to enheter: Fabrikk og Salg

LEDELSE FABRIKK

Martin Mildestveit
Fabrikkdirektør
Tel.: +47 97 19 96 41
E-mail: martin.mildestveit@oglaend-system.com

John Peder Lea
Supply Chain Manager
Tel.:  +47 90 02 30 27
E-mail: jpl@oglaend-system.com

Merethe Moen
HR-Sjef
Tel.: +47 47 68 63 13
E-mail: merethe.moen@oglaend-system.com

Geir Magne Rodal
Økonomisjef
Tel.: +47 95 91 12 62
E-mail: geir.magne.rodal@oglaend-system.com

LEDELSE SALG

Jone Kristensen
Salgsdirektør
Tel.: +47 91 18 21 51
E-mail: jone.kristensen@oglaend-system.com

Rune Håvik
Salgssjef Norge
Tel.: +47 91 55 20 02
E-mail: rha@oglaend-system.com

Tor Jan Øglænd
Prosjektdirektør
Tel.: +47 91 61 24 47
E-mail: tjo@oglaend-system.com

Edith Malde
Leder Operasjon
Tel.: +47 93 08 45 04
E-mail: edith.malde@oglaend-system.com