Testingeniør

Er du interessert i å drive et testlaboratorium?

Som testingeniør hos oss vil du ha ansvar for vårt R&D testlaboratorium, og testing av produkter. Å ha vårt eget laboratorium, og intern testkapasitet har vært en viktig del av Øglænd Systems suksess, og vi ønsker å bygge på og forsterke denne kapasiteten framover.

Testing er ofte utført i henhold til veldefinerte nasjonale og internasjonale standarder, men kan også være basert på interne krav eller kundekrav. Derfor er egenskaper som kreativ problemløsning, og kremmerånd viktig for å kunne levere et godt resultat. Testing kan foregå lokalt, hos kunder eller i samarbeid med tredjeparts testorganer. Noe reising må derfor regnes med. Stillingen krever noe fysisk arbeid. Jobben er underlagt GT&M Produktsjef, men vil også jobbe tett opp mot innovasjon- og designteamene.

Ansvar for testlaboratorium, testutstyr og HMS

 • Testing av våre produkter med tilhørende dokumentasjon
 • Konstruksjon, vedlikehold og kalibrering av testutstyr
 • Identifisering av forbedringspotensial og optimalisering av produkter sammen med GT&M-personell
 • Bistå i forbindelse med produksjon av informasjonsfilmer om våre produkter.
 • Delta i oppbygning og oppdatering av demoutstyr for eksempel til utstillinger og messer.
 • Delta i relevante prosjekt & faglige møter, seminar og fremvisninger
 • Bistå i opplæring om våre produkter & testprosedyrer etter behov.
 • Delta i prosjekt for definering og spesifisering av nytt lokale for laboratorium.
 • Organisere og delta i testing hos eksterne aktører.

Personlige egenskaper

 • Fagbrev elektriker, automatiker, industrimekaniker, automatikkmekaniker Mekanisk, eller annen relevant testerfaring.
 • Solid kunnskap om Office, Excel, PowerPoint.
 • Du er kreativ og løsningsorientert.
 • Du er selvstendig, tar ansvar og er trygg i dine avgjørelser.
 • Du er en entusiastisk og en god relasjonsbygger.
 • Strukturert og ryddig.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Du er flink til å lytte og forstå oppdragsgivers behov.
 • Du tenker HMS.

Fordelaktig

 • Praktisk erfaring i sveising, kapping, dreiing, skruing, digitalt og analogt måleutstyr
 • Trucksertifikat
 • Sertifikat type B
 • Erfaring med varmt arbeid
 • Erfaring fra Offshore eller bygg/infrastruktur

Spørsmål om stilling - kontakt: Ross Leishman +47 90 59 38 44 eller Merethe Moen +47 47 68 63 13. Merk søknad med «Testingeniør», og send til career@oglaend-system.com

Søknadsfrist: Fredag 18. oktober