T

ØS Marine-30 300W

Artikkelnummer: 1014002

ØS Marine-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting på fartøy. Den kan med fordel benyttes av beredskapsfartøy og fartøy som brukes i fiskeindustrien.

Oglaend System Group

T: +47 51 78 81 00

E: oglaend@oglaend-system.com

Foretaksnr.: NO 985 748 128 MVA

Kontakt oss Personvern