Designer føringsveier for vindkraftinstallasjon.

Engineering Support - Vindkraft

Vi kan tilby engineering support fra FEED-fasen og videre til detaljert design for offshore og landbaserte vindkraftinstallasjoner.

Ofte starter involveringen vår tidlig i prosjekter, slik at vi kan hjelpe kunder med å ikke overskride budsjettert prosjektkostnad. Våre holdbare produkter og byggesettløsninger bidrar til å senke levelized cost of energy (LCOE).

Detaljert design

Øglænd System har kjernekompetanse når det kommer til design av opphengssystemer til transition pieces (TP), fundamenter og substations. Gjennom tett dialog med kunden kommer vi fram til de løsninger som passer prosjektet best. Når det kommer til design av føringsveier i TPer så har vi oppnådd best resultat med å utveksle STEP-filer med kundens engineeringavdeling.

Våre tekniske designere kan bli utplasseres ved deres engineeringavdeling eller på verftet for å gjøre detaljert design. Sammen med kunden definerer vi designet og kommer fram til de best egnede løsningene. Deretter kan BOM-lister eksporteres direkte fra 3D-modellen. Listen inneholder komplett kostnad for prosjektet og alle nødvendige deler – skruer og muttere er til og med inkludert. På denne måten blir det enklere for kunden å estimere total prosjektkostnad.

Design av TPer, fundamenter og substations

Det er noen spesielle hensyn som må tas når man designer opphengssystemer til fundamenter, TPer og substations. Det er viktig at applikasjoner som: ICCP, sonarutstyr, lysarmaturer, kranpaneler, socket plater, konstruksjonssveiser, hang-offs, fordelingsanlegg og array-kabler blir koordinert sammen med avdelingene for elektro-engineering og struktur-engineering. Dette samarbeidet er nøkkelen til et vellykket prosjekt.

Digitalt verktøy for strukturell analyse

Øglænd Systems nyutviklede program for strukturell analyse, Precision for Decision (P4D), kan produsere detaljerte rapporter av våre Mekano®-systemers kapasitet og toleranser. Det er spesielt nyttig når lastekapasitet for føringsveier til array-kabler skal beregnes.

P4D brukes også til å verfisere toleransene til føringsveier i forbindelse med seismisk bevegelse, som for eksempel jordskjelv. 

Workshops og opplæring før installasjon

Øglænd System har ofte workshops sammen med kunder og installatører før føringsveier skal monteres. Da kan vi sammen sørge for at installasjonen skjer så effektivt som mulig.

Når den første materialleveringen er gjort, så vil den bli sjekket av en utvalgt prosjektleder fra Øglænd System. Vi ønsker å forsikre oss om at materialer som blir levert er i henhold til avtale, og at det ikke har oppstått noen skader underveis. Sammenstillinger som kan monteres før installasjon kan også bli kontrollert da.

Ta gjerne kontakt med vår koordinator for vindkraftprosjekter for mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt.

 

 

Klaus Kronborg – Engineering Support Manager
Tlf.: +45 41394071
Email: kk@oglaend-system.com